İLKOKUL

İLKOKUL

İlkokul

Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen,sevgi ve saygı dolu araştırma ruhu güçlü bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir

 

 

Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek, Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele alarak Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak, Öğrencilerin; psikolojik, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine dikkat edilerek bilgiye ulaşmayı bilen, sorun çözebilen, karar verebilen ve araştırma yapabilen bireyler olarak yetiştirmekdir.

İLKOKUL FOTOĞRAF GALERİMİZ

İLKOKUL