Kurumsal

Geleceğin başladığı yer...

Özel Çelik Başarı Koleji; milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, kendiyle barışık, güven duygusu ve öz denetimi gelişmiş, ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni ve hoşgörüyü esas alan, etkili iletişim kurabilen; sorunlar karşısında alışılmış çözümlerin dışında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilen; bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl ve ileri görüşlü, anadilini ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanabilen; var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon - Misyon

İnsanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek. Eğitimde bir dünya markası olmak.

Sürdürülebilirlik

Çelik Başarı Koleji olarak; bilgi ve cesaretle atılan her adımın ancak sürüdürülebilir olması halinde başarıya ulaşacağına inanırız. Tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik temelinde planlar ve uygularız.

Topluma Değer Katmak

Çelik Başarı Koleji olarak; “Eğitimde dünya markası olma” vizyonumuz doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirir, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretir ve bunun sorumluluğunu ve gururunu yaşarız.

Yenilikçilik

Çelik Başarı Koleji olarak; “Yenilikçiliğimiz imzamızdır”. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirir, fark yaratmak için çalışırız.