Eğer öğrenciler öğrenmeye motive olmamışlarsa, dünyadaki hiçbir ders, kitap veya öğrenme aracı onları öğrenmeye meraklı ve sıkı çalışmaya hazır hale getiremez.

Hem içsel kaynaklı hem de dışsal kaynaklı motivasyon, öğrencilerin tüm eğitim kademelerinde onların başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerimiz, öğrencilere ihtiyaçları olan motivasyonu sağlama ve onları yüreklendirmek konusunda çok önemli bir konumdadırlar. Unutulmamalıdır ki her öğrenci farklı şekillerde motive olduğu için, onların motivesini sağlamak o kadar da kolay olmayacaktır. Öte yandan bir sınıf dolusu öğrenciye yeni şeyler öğrenmeyi sürekli hale getirme, sıkı çalışma, birbirlerini geçmeye çalışma ve rekabet etme alışkanlığı konularında hevesli ve istekli olmayı öğretmek, öğretmen için çokça zaman ve enerji gerektiren bir görevdir.

Öğrencilerin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Yöntemlerimizden bazıları;

 1. Öğrencilere Kendilerini Kontrol Edebilme Duygusunu Kazandırma
 2. Amaçların Belirlenmesi
 3. Güvenli Ortam Oluşturmak
 4. Sınıf Görünümünü Değiştirmek
 5. Çeşitli Deneyimler Sunmak
 6. Olumlu Rekabet Ortamı Sağlamak
 7. Öğrencilere Sorumluluklar Vermek
 8. Öğrencilerin Grup Çalışması Yapmasına İzin Vermek
 9. Hak Ettiğinde Övgüde Bulunmak
 10. Kendilerine Olan Güvenlerini Artırmak
 11. Heyecanlı Olmak
 12. Öğrencilerinizi Tanıyın
 13. Öğrencilerin İlgilerini Kontrol Altında Tutmak
 14. Öğrencilerin Kendi İçsel Motivasyonlarını Sağlamasına Yardımcı Olmak
 15. Öğrencilerin Endişelerini Yönetmek
 16. Yüksek Fakat Ulaşılabilir Hedefler Koyun
 17. Geri Dönütlerde Bulunarak Öğrencilerin Kendilerini Geliştirmelerine İmkan Tanıyın
 18. Gelişmeyi İzlemek
 19. Sınıf Araç ve Gereçlerini Eğlenceli Hale Getirmek
 20. Başarı İçin Gerekli Olanakları Sunmak